KUPUJĄC BILET NA TATTOO KONWENT, WSPIERASZ STOWARZYSZENIE SOS WIOSKI DZIECIĘCE

KUPUJĄC BILET NA TATTOO KONWENT, WSPIERASZ STOWARZYSZENIE SOS WIOSKI DZIECIĘCE

Dopełnieniem hasła „Dołącz do rodziny”, które przyświecać będzie wszystkim tegorocznym edycjom wydarzenia, będzie także akcja charytatywna, która ma na celu finansowe wsparcie SOS Wioski Dziecięce. Tattoo Konwent przekaże 1 zł z każdego sprzedanego biletu na rzecz stowarzyszenia. Dodatkowo każdy kto zdecyduje się zgłosić do konkursu na najlepszy tatuaż, będzie poproszony o przekazanie co najmniej 1 zł na rzecz SOS Wioski Dziecięce.

Weź udział w wydarzeniu i wspieraj potrzebujących!

SOS WIOSKI DZIECIĘCE
To stowarzyszenie niosące pomoc dzieciom opuszczonym, osieroconym i zagrożonym utratą opieki rodziców. Poprzez różnorodne formy pomocy, przygotowuje je do dorosłego życia. Główną z nich jest zapewnienie dzieciom środowiska, w którym będą mogły normalnie dorastać. SOS Wioski Dziecięce to osiedla, tworzone przez 12-14 domów, w których mieszkają Rodziny SOS, w skład których wchodzą Rodzice SOS (małżeństwo lub osoba samotna) i powierzone im dzieci.

2018-01-23 23:42:58

Sponsorzy

Patroni medialni